Правила проведення аукціону

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ТА УЧАСТІ В ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОНІ ТОВ "УЛФ-ФІНАНС"

Терміни у цих Правилах проведення та участі в аукціоні (далі - Правила) вживаються в наступному значенні:

1.1. Автоставка - встановлена і зазначена на Сайті Користувачем максимальна ціна, за яку Користувач готовий укласти після завершення процедури Аукціону договір купівлі-продажу Лоту, і в межах якої на Сайті автоматично буде підніматись ціна від імені Користувача в разі підвищення ціни на Лот з боку інших учасників Інтернет-аукціону.

1.2. Аукціонний лист огляд Лоту - детальна інформація про технічний стан транспортного засобу.

1.3. Власник Лоту - юридична чи фізична особа, яка є власником або розпоряджається транспортним засобом на законних підставах, та виявив намір/ вчинив всі необхідні розпорядчі дії для продажу свого транспортного засобу на площадці Аукціону у порядку та на умовах, передбачених цими Правилами та погодженими з Організатором Аукціону. Власник Лоту належним чином уповноважив Організатора на проведення Інтернет-аукціону щодо продажу відповідного транспортного засобу.

1.4. Гарантійний платіж - фіксований платіж в розмірі 1000 гривень, який вноситься Користувачем для участі в Інтернет-аукціоні. При купівлі авто цей платіж зараховується до вартості Лота за договором купівлі-продажу.

1.5. Інтернет-аукціон (далі - також Аукціон) - під Інтернет-аукціоном в рамках цих Правил Сторони розуміють віртуальний проект в мережі Інтернет, за допомогою якого Користувач в он-лайн режимі на Сайті отримує можливість ознайомитися з переліком Лотів, щодо яких можливе укладання договору купівлі-продажу у майбутньому, та має змогу запропонувати Власнику відповідного Лоту ціну за Лот, за яку він надає згоду акцептувати оферту на Сайті на укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу.

1.6. Користувачі - зареєстровані на Сайті з метою участі в Аукціоні фізичні особи, які досягли віку 18 років та повністю право- та дієздатні для укладення правочинів із купівлі-продажу. Персональні та контактні дані про Користувачів є конфіденційною інформацією і не підлягають розкриттю та / або поширенню без згоди Користувача.

1.7. Крок аукціону - сума грошових коштів, на яку в процесі здійснення Інтернет-аукціону підвищується Стартова ціна Лота. Мінімальний розмір кроку встановлює Організатор Інтернет-аукціону на кожен Лот та зазначає інформацію щодо його розміру в інформації про Аукціон на визначений Лот. Користувач не має право запропонувати Розмір кроку менший, ніж встановлений для конкретного Лоту, але має право запропонувати більший Розмір кроку без обмеження максимальної суми.

1.8. Лот - транспортний засіб, який виставляється на площадці Аукціону з метою подальшого продажу.

1.9. Модератор Аукціону - фахівець, який здійснює оперативне управління Сайтом і Інтернет-аукціоном в режимі он-лайн.

1.10. Організатор Інтернет-аукціону - ТОВ "УЛФ-ФІНАНС".

1.11. Правила - ці Правила проведення та участі в Інтернет-аукціоні ТОВ "УЛФ-ФІНАНС".

1.12. Сайт - це сукупність технічних та програмних засобів, призначених обробляти (в тому числі автоматично) надані Користувачами дані та забезпечувати їх інформацією, яка необхідна для проведення Інтернет-аукціону щодо Лотів. В рамках цих Правил сайт: www.hapai.

1.13. Стартова ціна - початкова ціна, яка встановлюється Організатором на момент початку Аукціону та за яку Користувачам пропонується укласти у майбутньому договір купівлі-продажу Лоту, якщо така ціна не буде підвищена в ході проведення Аукціону.

1.14. Ціна Купити зараз чи Бліц-ціна - ціна за Лот, зазначена на Сайті, за яку власник Лоту готовий укласти договір купівлі-продажу Лоту без проведення Інтернет-аукціону. Пропозиція Користувачем Бліц-ціни за Лот здійснюється шляхом натискання кнопки "Купити зараз", розміщеної на Сайті та означає готовність Користувача придбати Лот за вказаною ціною.

1.15. Ціна продажу лота - фактична ціна Лоту, за яку відповідний Лот підлягає реалізації після проведення процедури Аукціону, шляхом укладання в майбутньому договору купівлі-продажу з переможцем Аукціону.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ці Правила встановлюють порядок проведення Інтернет-аукціону, в тому числі правила оформлення участі в Інтернет-аукціоні, визначення осіб, які виграли Інтернет-аукціон, й інші умови проведення Інтернет-аукціону.

2.2. Організатор Інтернет-аукціону надає Користувачам доступ до отримання інформації про Лоти з метою подальшої можливої купівлі-продажу Лоту на Сайті.

2.3. Всі Лоти, інформація про які представлена на Інтернет-аукціонах, проходять перевірку технічного стану Лоту. На кожен Лот сформований "Аукціонний лист огляду Лоту" із зазначенням детальної інформації та технічного стану транспортного засобу.

2.4. Право на укладення Договору купівлі-продажу Лоту набуває Користувач, який погодився на Ціну продажу, яка склалася в результаті проведення Інтернет-аукціону.

2.5. Ціна кожного Лоту (Стартова ціна, Бліц-ціна) вказується на Сайті в національній валюті України - гривні.

3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРАВИЛ

3.1. Прийняття цих Правил як загальнообов'язкових відбувається шляхом реєстрації Користувача на Сайті в порядку і на умовах, встановлених цими Правилами. Моментом прийняття як загальнообов'язкових і вступу в силу цих Правил вважається момент натискання Користувачем віртуальної кнопки у вікні "Зареєструватися", розташованої в кінці сторінки реєстрації на Сайті (створення облікового запису на Сайті). Шляхом натискання цієї кнопки, Користувач підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами, викладеними в цих Правилах, усвідомлює наслідки своїх дій в процесі участі в процедурі Інтернет-аукціону.

3.2. Користувач отримує можливість брати участь в он-лайн Інтернет-аукціонах тільки після реєстрації на Сайті та внесення гарантійного платежу в розмірі 1000 (тисяча) гривень, що є підтвердженням Користувачем свого наміру примати участь в Інтернет-аукціоні та здійснити купівлю Лоту у випадку, якщо саме запропонована ним ціна буде фінальною.

3.3. Реєстрація Користувача відбувається в два етапи. Для реєстрації Користувачеві необхідно виконати наступні дії:

3.3.1. Перший етап - створення віртуального кабінету на Сайті: в розділі "Реєстрація" необхідно ввести свій логін та пароль, заповнити коротку анкету, в якій має бути вказано:

а) Номер телефону Користувача (обов'язково);

б) пароль (обов'язково).

3.3.2. Другий етап: для підтвердження реєстрації Користувач вказує:

а) ПІПб - (обов'язково);

б) E-mail - (обов'язково);

в) місто проживання (обов'язково)

3.4. Шляхом здійснення процедури реєстрації на Сайті Організатора Інтернет-аукціону Користувач підтверджує, що він має повну цивільну право- та дієздатність, може укладати правочини такого типу, не має неврологічних та/або психіатричних діагнозів, розладів тощо, відсутній факт постановки на облік в медичному закладі з означених питань, в т.ч. в психо-неврологічному диспансері.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОНУ

4.1. Інтернет-аукціон проводиться в електронній формі в режимі он-лайн на Сайті.

4.2. Ціни на виставлені Лоти зазначені в умовних одиницях (1 у. о. = 1 долар США). Всі розрахунки здійснюються в національній валюті України (гривні) по середньому комерційному курсу долара США.

4.3. Інтернет-аукціон складається з 2 етапів:

Перший - оголошення Організатором Аукціону старту проведення Аукціону щодо певного Лоту (який триває протягом 6 календарних днів до проведення Аукціону, включаючи день оголошення), в якому зазначається фіксована дата проведення Аукціону та вся супутня необхідна інформація щодо Лоту, передбачена цим Порядком. На першому етапі також зазначається Бліц-ціна, за яку Користувач має право придбати Лот до проведення Аукціону за вказану ціну, натиснувши кнопку "Купити зараз".

Другий - етап проведення Інтернет-аукціону, який відбувається на 7й день від оголошення старту Аукціону, має початкову вартість Лоту. За результатом проведення другого етапу Аукціону визначається переможець, яким є- Користувач, який запропонував найбільшу ціну придбання Лоту в результаті проведення Аукціону на визначений Лот.

4.4. Метою участі в Інтернет-аукціоні є придбання Користувачем беззаперечного права у майбутньому укласти договір купівлі-продажу транспортного засобу, представленого власником на Сайті у якості Лоту.

4.5. Правом подачі заявок на участь в Інтернет-аукціоні мають особи, яким виповнилось 18 років та повністю право- та дієздатні для укладення правочинів із купівлі-продажу.

4.6. Вид, дату і час закриття Інтернет-аукціону по кожному Лоту визначає Організатор Інтернет-аукціону самостійно та вказує на Сайті в інформації щодо кожного Лоту відповідно.

4.6.1. Інтернет-аукціон по кожному Лоту вважається завершеним після спливу проміжку часу, заявленого Організатором Інтернет-аукціону для проведення Інтернет-аукціону на визначений Лот.

4.6.2. Організатор має право на свій розсуд зняти з Аукціону будь-який Лот заявлений до продажу, без пояснення причини. Зняття з Аукціону може бути проведене як до початку так і під час Аукціону. Організатор зобов'язується повідомляти Користувача/-ів якомога раніше. Організатор не несе ніякої відповідальності перед Користувачами Аукціону за зняття з продажу будь-яких Лотів.

4.6.3. Участь в Інтернет-аукціоні шляхом розміщення Автоставки:

Користувач має право розмістити на обраний ним Лот Автоставку. Якщо Користувач розмістив на Лот Автоставку, то така Автоставка автоматично буде перебивати ставки інших Користувачів, які здійснюють ставки розміром на Крок ставки (еквівалент 50 у.о.) - до моменту вичерпання ліміту встановленої Автоставки (її максимальної суми), без безпосередньої участі такої Автоставки у процесі здійснення Аукціону.

У випадку, якщо на певний Лот було здійснено 2 і більше Автоставки, - Автоставка із нижчою сумою грошових коштів моментально досягає своєї заданої максимальної суми.

При наявності двох (і більше) Автоставок із однаковою сумою грошових коштів, автоматично розраховується черговість. Переможцем у такій ситуації автоматично призначається Користувач, який розмістив Авто ставку хронологічно раніше за інших.

У разі, коли Користувач є єдиним учасником Інтернет-аукціону і розмістив Автоставку на Лот, то в такому випадку Автоставка не може працювати, тому що немає ставки, яку можна було перебити. Та вважається одним кроком Інтернет-аукціону в розмірі, який заявлений Організатором Інтернет-аукціону для конкретного Лоту.

4.7. Перемога в Інтернет-аукціоні:

4.7.1. Після завершення Інтернет-аукціону або якщо Лот був заявлений за Бліц-ціною, Користувачу, який відповідно запропонував найвищу ціну під час Інтернет-аукціону або Користувачу, який виявив бажання придбати Лот за Бліц-ціною (переможець) надходить телефонний дзвінок від Організатора Інтернет-аукціону із запитом про підтвердження намірів укласти договір купівлі-продажу Лоту чи договір фінансового лізингу за запропонованою таким Користувачем ціною.

4.7.2. Якщо щодо визначеного Лота укладається договір купівлі-продажу або договір фінансового лізингу між Користувачем - переможцем Інтернет-аукціону та власником Лоту, Інтернет-аукціон за таким Лотом оголошується закритим.

Користувачеві, який зробив останню, найвищу ставку, яку прийняв Модератор площадки, надходить повідомлення про те, що такий Користувач визнаний переможцем Інтернет-аукціону за визначеним Лотом. Та надає такому Користувачу переважне право на укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу або договору фінансового лізингу.

4.8. Придбання Лоту:

Порядок купівлі, оплати Лоту та всі інші істотні умови купівлі Лоту визначаються в тексті відповідного договору купівлі-продажу транспортного засобу або договору фінансового лізингу.

4.9. Один Користувач не обмежений у своєму праві приймати участь в Інтернет-аукціонах та здійснювати ставки по декільком Лотам, в т.ч. одночасно. Водночас, Користувач розуміє наслідки своїх дій та приймає на себе зобов'язання придбати всі Лоти, щодо яких він став переможцем в Інтернет-аукціонах.

4.10. У разі перемоги в аукціоні та підписання договору купівлі-продажу гарантійний платіж автоматично зараховується до повної вартості купівлі Лоту.

4.11. У випадку, якщо Користувач не переміг в процесі Інтернет-аукціону, він має право подати заяву Організатору Інтернет-аукціону на повернення сплаченого Користувачем гарантійного платежу, за формою, наданою Організатором Інтернет-аукціону.

4.12. Строк повернення гарантійного платежу у випадку, передбаченому п.4.9. цих Правил, становить до 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження від Користувача відповідної заяви.

4.13. У випадку відмови Користувача - переможця від укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу (Лота) без об'єктивних причин (визначається Організатором Інтернет-аукціону) Гарантійний платіж списується Організатором Інтернет-аукціону без права його повернення Користувачу. Користувач усвідомлює наслідки такої відмови та беззаперечно погоджується з вказаною умовою.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Організатор Інтернет-аукціону має право використовувати інформацію і дані, надані Користувачем, з метою проведення Інтернет-аукціону.

5.2. Організатор Інтернет-аукціону зобов'язаний зберігати в таємниці і не розкривати третім особам отриману від Користувача інформацію за винятком випадків, передбачених законодавством.

5.3. Користувач не має права:

- копіювати і / або розміщувати будь-яким способом інформацію з Сайту без попередньої письмової згоди Організатора Інтернет-аукціону;

- використовувати будь-які програми або пристрої для втручання в функціонування Сайту або процес Інтернет-аукціону.

- примати участь у Інтернет-аукціоні без мети придбання транспортного засобу, який заявлений, як Лот.

- вводити в оману Організатора та/або інших Користувачів Інтернет-аукціону своїми діями із пропонування ціни за Лот/-и без наміру подальшої купівлі Лоту, або з наміром штучно підвищити ціну та Лот та відмовитись від його придбання у разі перемоги.

5.4. Користувач зобов'язаний надавати про себе достовірну інформацію з метою участі в Інтернет-аукціоні.

5.5. Будь-які наслідки, які виникли у зв'язку з наданням Користувачем Організатору Інтернет-аукціону недостовірної інформації, - покладаються повною мірою на такого Користувача, та Організатор Інтернет-аукціону жодної відповідальності у зв'язку з цим не несе.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

6.1. За невиконання або неналежне виконання цих Правил Користувачі несуть відповідальність, передбачену цими Правилами та чинним законодавством України.

6.2. У разі порушення Користувачем положень цих Правила, зокрема, але не виключно, п. 5.3, Організатор має право видалити з Сайту обліковий реєстраційний запис такого Користувача та стягнути з нього штраф у розмірі гарантійного платежу, внесеного Користувачем для приймання участі в Інтернет-аукціоні.

6.3. Контактна інформація Користувача (адреса електронної пошти, номер/-и телефону, та інша), який порушив Правила та обліковий запис якого внаслідок такого порушення було видалено із Сайту Організатором Інтернет-аукціону може використовуватись Організатором Інтернет-аукціону для аналізу та слугувати достатнім обґрунтуванням для відмови реєстрації нового Користувача з ідентичними даними.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Зміни та / або доповнення до чинних Правил вносяться шляхом розміщення Організатором Інтернет-аукціонів відповідних змін, доповнень або нової редакції Правил на Сайті.

7.2. Внесені до Правил зміни, доповнення або нова редакція цих Правил вступають в силу з дати їх розміщення Організатором Інтернет-аукціонів на Сайті.

7.3. Згода Користувача та його ознайомлення із змістом таких змін та/або нової редакції цих Правил підтверджується подальшим користуванням послугами Організатора Інтернет-аукціонів та перебуванням Користувача на Сайті.

7.4. Ці Правила та всі питання, правочини чи спори яких вони стосуються чи до яких вони застосовуються регулюються та тлумачаться згідно з чинним законодавством України.

7.5 Всі спори з цих Правил або у зв'язку з ними повинні вирішуватись в першу чергу шляхом дружніх переговорів.

7.6 Якщо в результаті таких переговорів не буде досягнуто згоди, будь-які спори, протиріччя або вимоги, які виникають з цих Правил або у зв'язку з цими Правилами, їх невиконанням, припиненням або втратою чинності, підлягають вирішенню у судовому порядку згідно із законодавством України.

7.7. Шляхом приєднання до цих Правил, Користувач відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" надає Організатору Інтернет-аукціону однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься в Правилах, рахунках, актах та інших документах, що стосуються відносин Сторін в рамках реалізації Інтернет-аукціону та укладення в подальшому договору купівлі-продажу, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримав повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлений про свої права, як суб'єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних", а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються. Сторони зобов'язуються забезпечувати виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних", включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них, а також забезпечувати дотримання прав суб'єкта персональних даних згідно з вимогами Закону України "Про захист персональних даних".

7.8. Сторони зобов'язуються, не використовувати інформацію іншої Сторони, яка стала їй відома в зв'язку з виконанням Правил, не інакше, як у разі необхідності та у рамках необхідних для виконання своїх обов'язків, згідно з Правилами, зберігати конфіденційність такої інформації та не розповсюджувати її третій стороні, за винятком випадків, коли це необхідно у зв'язку з вимогою закону.

top